ФОНДАЦИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЖИЗНЕНИЯ СТАНДАРТ В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ РАЗВИТИЕ НА ВИСОКИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
ФОНДАЦИЯ "ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИИ" -- "HYTECH FUND"
        Програмата на Фондация "Високи Технологии" 
  предвижда увеличаване на минималната работна заплата в България над 2500 евро, и минималната пенсия над 1000 евро, в рамките на десетина години.

 

Освен това ще бъде въведен минимален Безусловен Базов Доход от 600 евро на човек, плюс :


- карти-ваучери за всеки българин за пазаруване с 50% намаление у нас и в ЕС

безплатно средно и висше образование и квалификационни курсове,

- напълно безплатно здравеопазване,

опрощаване или редукция и разсрочка на всички минали задължения,

- отпускане на безлихвени кредити на фирми,

- специални грантове за научни изследвания и реализация на високотехнологични проекти

- създаване на десетки търговски центрове по света за реклама, промоция, директни продажби и дистрибуция на български стоки и услуги по света, масирано участие на български фирми в световни Панаири и изложения. 

закупуване на територии и създаване на суверенни български колонии и индустрии в различни точки на света,

- изграждане на нови супермодерни и високотехнологични смарт-градове, села и промишлено-жилищни паркове в България и по света, https://smartcity.alle.bg

- Изграждане на нова модерна Инфраструктура, модерна Индустрия и Хипер-Интензивно Селско стопанство ( https://zero-hunger.alle.bg ), мощни и супер-модерно оборудвани Въоръжени Сили ( https://defense.alle.bg ), 

- Изграждане на цялостна система за поддръжка на чиста и приветлива Природа, без да се пречи на икономиката

- изграждане на съвършено нови авангардни индустриални структури,

- въвеждане на 100% Водородна Икономика,

увеличаване няколко десетки пъти на БВП, чрез производство и експорт на водород, хибриден водород, Н2/МОН-Системи и др. авангардни технологии

- създаване на Ред, Хармония, Хуманност, Логика и Прецизност във всяка дейност и структура на държавата,

- извеждане на българската икономика на челно място в света в рамките на 10-15 години,

- създаване на авангардна Българска Космическа Индустрия, ракети, орбитални станции, Лунни Бази,

- привличане на милиони висококвалифицирани специалисти от цял свят,

- достигане на над 10-15 милиона души брой на населението в България до 2030 г.,

и т.н.


Това не са ПРАЗНИ ПРИКАЗКИ както изглежда на пръв поглед, а напълно обоснована, РЕАЛНА  възможност.


За изпълнението на такава програма са нужни средства в мащаб на СТОТИЦИ МИЛИАРДИ евро, десетки пъти над сегашният ни БВП, с каквито нашата държава не разполаганито пък има шанс  в обозримо бъдеще да генерира, с наличната ни, повече от скромна икономика в момента

И все пак ИМА ЕДИН НАЧИН да се изкачим на челни позиции, и това е развитието и въвеждането на Върхови Технологии и Иновации в Индустрията, Селското Стопанство и във всеки друг сектор на Икономиката и Държавното управление.         

Нашият екип предлага например следната  Идея : 
       
Производство и Експорт на чист Водород, Водород-Хибридно Гориво и Системи. 

Всяка секунда покрай България протичат няколко милиона евро във вид на вода в река Дунав, която вода е безплатна суровина за производство на Водород, Кислород и Водород-Хибридни Газови Горива (SOH, MOH). 

При това, освен с Дунава, разполагаме с още 96 реки и 4000 язовира

Производството на Водород и Кислород може да става например близо до АЕЦ Козлодуй, като се ползва НОЩНАТА  Електроенергия произведена от двата 1000-Мегаватови Реактора на Централата, за която НЯМА потребление и тя просто ИЗГАРЯ по електропреносната мрежа.  

Би могла също така да се  построи изцяло нова комбинирана Вятърно-Соларна Електроцентрала, включително в акваторията на Черно море - https://floaturbine.alle.bg 

С прилагането на технологията, с която разполагаме, за Нискоенергийна (12.3 kWh/kg H2) Електролиза на Вода,  -- https://fuels.alle.bg
 , или с друга подобна технология, е възможно производството, с практически неограничения ресурс на вода от р. Дунав, и 2000 МВ извън-пикова ел.енергия от АЕЦ, на над 200 тона 100% чист Водород на ЧАС, което при съществуващите средни пазарни цени ($10/kg USA, GBP12/kg UK) би носило приходи от по 2,000,000 (два милиона) щатски долара на ЧАС.  Без да броим приходите от 1800 тона на час Кислород, който също ще бъде произвеждан като част от процеса, и продаван.
Вече сме провели разговори с водещи световни фирми за технически газове, за 100% гарантирано изкупуване на цялата продукция.

Нещо повече - изграждането и въвеждането в експлоатация на двата НОВИ блока по 1000 Мегавата на новата АЕЦ БЕЛЕНЕ ще УДВОИ тези приходи.
Да не говорим, че по проект там са предвидени ЧЕТИРИ  реактора по 1000 МВ всеки .
Плюс одобреният още един 1200-мегаватов реактор на нова площадка в АЕЦ Козлодуй .
Плюс още поне 8 мегавата извън-пикова мощност от всички останали централи в страната. 

Световното производство на Водород за 2018 г. 
 е било около 60 милиона тона (726 милиарда куб.м), и 350 млн.т. Кислород 
При това над 99% от този водород е произведен чрез реформинг на фосилен Природен Газ, т.е. по екологично "мръсен" начин, докато в нашия случай говорим за 100% екологично чисто производство. 
Всеки БЕНЗИНОВ ДВИГАТЕЛ може да бъде лесно преустроен да гори от нашия почти безплатен ВОДОРОД.
Така например през 2003 година Департаментът по Енергетика на САЩ, съвместно с  Arizona Public Service, a subsidiary of Pinnacle West Capital Corporation, проведе серия от успешни експерименти за захранване на преустроен бензинов двигател на ван Мерцедес-Спринтер, с чист Водород. -- https://www.osti.gov/servlets/purl/809115
В заключителния доклад се споменава, че по време на няколкомесечните тестове и изминати десетки хиляди мили,  двигателят работи отлично, хармонично, икономично и почти без никакво износване. Отделените вредни газови емисии са почти нулеви.
При екстракцията на чист водород от бутилка с наш МОН (виж по-долу) Газ, се получава и чист КИСЛОРОД,  който именно се ползва за горене на водорода, вместо кислород от ВЪЗДУХА,  който е смесен с голямо количество АЗОТ и други газове, което води до образуване на ТОКСИЧНИ АЗОТНИ ОКИСИ (NOx), плюс СО2, SO2 и др., в процеса на горене. 

При употреба на МОН вредните емисии са НУЛЕВИ.
Нашият Проект би могъл да включва серийно производство на различни видове Автомобили и Ел. Генератори с двигатели или компактни Газови Турбини, преустроени да работят дуално, на водород и бензин (като резервно гориво). https://watercar.alle.bg
Всеки автомобил би могъл да се предлага и в комплект с Водороден Генератор за автономно, DIY-производство на водород от вода !
Може да се организирана абонаментна доставка на пълни с водород оборотни бутилки, подобно на доставката на битови газови бутилки с Пропан-Бутан,  и бързата им подмяна в автомобила, на място, на улицата / паркинга, в зони с липса на Водородни Зарядни Станции.

В сравнение с Водородните Горивни Клетки, които са модни в момента, Водородно-Бензиновият или Газо-Турбинен Двигател би бил в пъти по-евтин, лек и компактен при единица мощност, с няколко пъти по-дълъг живот от този на горивните клетки (20 000 часа), с по-ниска консумация на водород с по-ниска чистота ( ВГК изискват водородно гориво с чистота над 99,95%), по-лесен и с по-достъпна  и  евтина поддръжка.
Водород-Бензиновия Двигател би могъл да се ползва и като стационарен или мобилен Електро-Генератор по същия начин, както в Хибридните Автомобили (Тойота Приус, Хюндай Йоник и др.), които стават все по-популярни.

България би могла да замени постепенно всички бензинови и дизелови превозни средства с водородни, и би могла да произвежда и изнася по света водородни горива и системи за стотици милиарди евро.
Освен продажба на чист водород, бихме могли да произвеждаме ценна суровина - втечнен въглероден диоксид - СО2, чрез улавянето и екстракцията му от атмосферата, на база технологията на швейцарската фирма   Climeworks.com .
Чрез Синтез на Водород и СО в Реактор на Fischer-Tropsch, можем да получим допълнително редица нови въглеводородни продукти, като например чист Дизел, Бензин, Метан, Метанол, Етанол, Етилен, Пропилен, Формалдехид и стотици други химически продукти за производство на полимери, лекарства, влакна, бои, торове и др.
Синтезът на Водород с Азот от въздуха (реакция на Хабер-Бош) пък води до възможност за производство на евтини амоняк и амониеви торове
Амонякът е също така отлично, чисто и възобновяемолесно втечняемо Гориво, което НЕ отделя СО2 и се съхранява в обикновени Пропанови бутилки. Безопасно е колкото Бензина. Освен това е отличен и безопасен склад за водород
Учени от датски университет създадоха технология за складиране на големи количества амоняк в хапчета от различни соли. http://www.netpublikationer.dk/um
Нищо чудно скоро да пълним резервоарите на колите си с хапчета вместо с бензин и дизел.

Всичко това би донесло нови стотици милиарди приходи на България.

Производството по гореспоменатата технология, на Универсален, 100% Чист и Възобновяем  Водород-Хибриден MOH Gas (патентован през 2008/2011 г. в Япония като Ohmasa Gas), пък би носило В ПЪТИ по-големи приходи !  
https://www.youtube.com/watch?v=nVwmr7WNtNA - heating buildings with MOH gas

Освен това МОН Gas има възможност да се ползва като 100% заместител на Бензина в двигатели с вътрешно горене, както и да бъде 100% транспортиран безопасно по съществуващата Газопреносна Мрежа, също както Природния газ, втечнен или компресиран, и да бъде изгарян чрез специални горелки в Парни Котли, Пещи и др. термоинсталации --  https://fuels.alle.bg

Може да се изгради МОН-инсталация и до Газохранилището в с. Чирен и др.,, където MOH да се произвежда и складира като резерв.

Скоро след началото на такова  производство България ще бъде в състояние да ПРЕКРАТИ ИЗЦЯЛО ВНОСА на всички видове горива, да премине изцяло на МОН гориво и да стартира Eкспорт на чисти горива и системи за стотици милиарди евро

Всички въглищни и метанови електроцентрали ще бъдат преустроени едновременно да горят и произвеждат водородни горива. - https://coal-to-gas.alle.bg

Същевременно ще се построят десетки Заводи  ( с Учебни и Жилищни Корпуси в тях), в които ще стартира и производство на различни Системиизгарящи този газ, и други, произвеждани с негова помощ, като например :

 • Индивидуални Генератори за независимо от мрежата производство на Eл.енергия, Топлина и МОН гориво от вода --   https://powerplant.alle.bg ,
 • Газо-Електрически Двигатели и Автомобили - https://watercar.alle.bg ,
 • Газови Турбини и Турбо-Генератори, - https://floaturbine.alle.bg
 • Инсталации за добив на Водород и MOH Gas, захранвани от Соларна, Вятърна, Атомна и Хидро-Енергия - https://power2h2.alle.bg
 • МОН-Газови Горелки за подмяна на пещите във Въглищните ТЕЦ-ове - https://coal-to-gas.alle.bg .
 • Инсталации за Базалто-Фибърен Композит (БФК) - https://basalt.alle.bg ,
 • Модулно-Сглобяеми БФК Сгради, Пътища, Мостове, Климатични Оранжерии и Куполи - https://dome.alle.bg , Аеропонни Многоетажни Ферми за над 20 реколти годишно и 400 пъти по-голям обем производство на храни от единица площ - www.aerofarms.com , Тръбопроводи, Плаващи Платформи и MOH Gas - Рафинерии, за усвояване на българската Акватория в Черно море (39,000 км2) - https://shelf.alle.bg , и изграждане на Зона на Интерес ( България 2.0 в Антарктида - https://antarcticbg.alle.bg )
 • Самолетни и Ракетни Хиперзвукови Реактивни ДвигателиДроновеСамолети, Аеростати, Ракети, Космически Апарати - https://spaceship.alle.bg
 • Вакуумни Ултразвукови и Летящи Транспортни Системи - Hyperloop и HyTube -- https://hytube.alle.bg ,
 • Аеростатни Стратосферни Сателитни и Ракетни Водородни Платформи - https://airship.alle.bg
 • Превръщане на България във водеща Космическа Сила в светаhttps://btp.alle.bg/bulgaria-vodeshta-kosmicheska-sila/
 • Водородни Горивни Клетки,
 • Графенови Ултракондензаторни Батерии с ниска цена, малко тегло, дълъг живот, едноминутно зареждане, 100% еко-чисти.
 • Системи за обезсоляване и 100% пречистване (дейонизиране) на морска вода, генериране на вода от въздуха - https://desert.alle.bg ,
 • Реактори на Фишер-Тропш за производство на Бензин, Дизел, Метан и много други химикали, от СО2 от въздуха и Н2 от вода - https://powerplant.alle.bg
 • и много други.
Развитието на една такава нова Водородно-Базирана Икономика ще направи възможно въвеждане на Минимална Заплата от 2500 Евро и Минимална Пенсия от 1000 Евро ,  ще върне всички емигрирали млади и способни българи, ще привлече нови милиони висококвалифицирани ЧУЖДЕНЦИ да живеят и работят в България ( България може да има население НАД 10 милиона към 2030 г.), и ще превърне България в едно прекрасно, красиво и подредено райско кътче.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дедите ни са направили България ВЕЛИКА преди векове, с меч в ръка, оставяйки кръвта си на бойното поле. 
Днес нещата са значително по-лесни.         
Няма нужда от мечове и кръв, достатъчно е само малко инициатива от държавата, или от други структури.
В момента обсъждаме възможността и стартираме проучванебез определен срок, за създаване на една Неправителствена Организация, с работно название :
Фондация Високи Технологии (ФВТ) .

Тази Фондация ще бъде фокусирана единствено и само върху мощния, незабавен и бърз скок на доходите и общото благосъстояние на българите, базирано върху развитието на високите технологии и иновации.Основна цел на Фондацията ще бъде извеждането на българската Икономика, Жизнен Стандарт, Лично Благосъстояние и Щастие на всеки български гражданин, на челни позиции в света, увеличаване броя на населението до 10 милиона, и превръщането на България в най-привлекателното за живеене, работа и бизнес, красиво, модерно, чисто и подредено райско кътче на Земята, в рамките на близките десетина години.

За тази цел ще привличаме за партньори най-светлите умове у нас и в чужбина.

След постигане на целите си в България, ФВТ би могла да се ориентира към разширение на дейността си в Европейски и Световен план. 

Приемаме отзиви, мнения, идеи, предложения, критики и други, на посочените по-долу имейли.

София,
17.03.2019 г.

Грейнис ООД Водород България  
Grainis ltd. Hydrogen Bulgaria
София 1606, бул. Тотлебен 5, 
тел. 0899171570
grainis@abv.bg
grainisbg@gmail.com

https://bgsprint.alle.bg
https://fuels.alle.bg
https://basalt.alle.bg
https://shelf.alle.bg
https://power2h2.alle.bg
https://watercar.alle.bg
https://h2-tow.alle.bg
https://defense.alle.bg
https://antarcticbg.alle.bg
https://vodorod.alle.bg
https://floaturbine.alle.bg
https://powerplant.alle.bg
https://solargas.alle.bg
https://zero-hunger.alle.bg
https://smartcity.alle.bg
https://airship.alle.bg
https://spaceship.alle.bg

Изпрати
Уебсайт в Alle.bg